Photoshop cơ bản – Buổi 8

Kiến thức trong buổi 8 (ngày 15/12/2015):

+ Thực hành lại các kỹ năng về ứng dụng Layer Mark

+ Học thêm một công cụ nhân bản Clone Stamp Tool (phím tắt: S) để chỉnh sửa ảnh

+ Hiệu chỉnh màu với Color Balance (Ctrl + B)Hue/Saturation (Ctrl + U)

+ Tách tóc bằng cách phân chia phần tóc và phần thân. Phần tóc dùng chế độ hòa trộn để loại bỏ nền, sau đó dùng Layer Mark để lấy lại các vùng cần thiết.

Download:

 

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt!

//PS: Xin lỗi vì mình up hơi trễ. Công việc cuối năm nhiều quá 🙂

Advertisements

Photoshop cơ bản – Buổi 7

Kiến thức trong buổi 7 (ngày 11/12/2015):

+ Tìm hiểu về Layer Mask và cách ứng dụng Layer Mask.

+ Lệnh Paste Into: dán đối tượng vào một vùng được chọn. Lệnh này gần giống với sử dụng Layer Mask.

+ Cách hiệu chỉnh độ sáng/tối của hình với Level (Ctrl + L)Curves (Ctrl + M)

Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt!

Photoshop cơ bản – Buổi 6

Kiến thức trong buổi 6 (ngày 09/12/2015):

+ Tìm hiểu kỹ về công cụ Brush và cách ứng dụng Brush.

+ Hiệu chỉnh Brush nâng cao với hộp thoại Window –> Brush (F5).

Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt!

Photoshop cơ bản – Buổi 5

Kiến thức trong buổi 5 (ngày 3/12/2015):

+ Tìm hiểu và ứng dụng Layer Style:

Bevel and Emboss – Tạo hiệu ứng lồi lõm cho Layer
Stroke – Tạo viền cho Layer
Inner Shadow – Tạo bóng đằng trước Layer
Inner Glow – Tạo ánh sáng trước Layer
Satin – Tạo mới lớp Satin.
Color Overlay – Tô một lớp màu cho Layer
Gradient Overlay – Tô đè lên đối tượng một lớp Gradient
Pattern Overlay – Làm layer với một Pattern.
Outer Glow – Tạo ánh sáng đằng sau Layer
Drop Shadow – Tạo bóng đằng sau Layer

+ Công cụ Pen trong Photoshop và ứng dụng Pen để chọn đối tượng.

+ Cách sử dụng Path: tạo Path, lưu Path và sử dụng lại Path. Bạn sẽ thấy cửa sổ Path trong Window –> Path.

+ Chọn màu đồng nhất với công cụ Magic Wand kết hợp lệnh Select –> Similar.

Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt!

Photoshop cơ bản – Buổi 4

Kiến thức trong buổi 4 (ngày 1/12/2015):

+ Cách tô màu chuyển sắc với Gradient Tool

+ Làm nhòe đối tượng với Gaussian Blur (Filter –> Blur –> Gaussian Blur)

+ Công cụ Render Lens Flare (Filter –> Render –> Lens Flare)

+ Tô đường viền cho đối tượng (Edit –> Stroke)

+ Vẽ một đối tượng theo mẫu có sẵn với công cụ Custom Shape Tool

+ Hòa trộn đối tượng, chú ý tới 2 kiểu hòa trộn phổ biến là Multiply và Screen

+ Chuyển màu của đối tượng về đen trắng: Image –> Adjustment –> Desaturate (phím tắt Ctrl + Shift + U)

+ Nghịch đảo màu của đối tượng với Invert: Image –> Adjustment –> Invert (Ctrl + I)

+ Tăng giảm độ Sáng – Tối của đối tượng với Levels (Ctrl + L) và Curves (Ctrl + M). Bạn có thể tìm thấy 2 chức năng này tại Image –> Adjustment –> Levels  hoặc  Curves

 Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt!

Photoshop cơ bản – Buổi 3

Kiến thức trong buổi 3:

+ Cách tô màu chuyển sắc (Gradient)

+ Phát sáng ngoài đối tượng (Outer Glow)

+ Ẩn một phần của đối tượng bằng cách dùng Xóa mờ (Eraser với Opacity thấp)

Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Thân mến!

Nguyễn Duy Đại

Photoshop cơ bản – Buổi 2

Kiến thức trong buổi 2:

+ Làm quen với các công cụ chọn vùng như Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, Magic Wand Tool, Quick Selection Tool.

+ Các hiệu ứng Transform nâng cao: Scale, Rotate, Skew, Distort, Perspective, Warp.

Download:

Vì bài tập và video chỉ được lưu hành nội bộ nên để nhận Bài Tập và Video, các bạn vui lòng email về địa chỉ: daidiaoc@gmail.com , mình sẽ gửi qua mail cho các bạn.

Thân mến!

Nguyễn Duy Đại